ויצמן 8 נס ציונה | משרד: 08-9302302 | פקס: 08-9377077

דברים

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה

ניצבים - וילך